Utepils

SingleUtgitt

Harlekin «Utepils»

Sommer, sol og utepils!

  1. Svartkjeln(Harlekin)
  2. Lykka i livet(Harlekin)
  3. Akkurat som fær(Harlekin)
  4. Bæst når det gjeld(Harlekin)